معرفی مدیریت

#
  • سمت: مدیریت
  • نام و نام خانوادگی: برادران آقاجانی
  • تحصیلات: فوق لیسانس
  • شماره تماس: 09122866636 - 09125793772
  • پست الکترونیک: parsianbord@gmail.com